بیشترین سود بانکی به سپرده‌های بانکی در این بانک

ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود از سوی 13 بانک به سپرده‌گذاران پرداخت شده است.

بیشترین سود بانکی به سپرده‌های بانکی در این بانک

 سپرده‌های بانکی مردم چقدر است ؛ مقصد اصلی سپرده‌های بانکی کجا بود؟آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود از سوی ۱۳ بانک به سپرده‌گذاران سپرده‌های بانکی پرداخت شده است.

مارها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود از سوی ۱۳ بانک به سپرده‌گذاران سپرده‌های بانکی پرداخت شده است.

بیش از ۲۰۰ همت سود به سپرده‌گذاران ۱۳ بانک پرداخت شده است.

از میان ۲۹ بانک کشور تنها بانک‌های پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، موسسه اعتباری ملل و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام کرده‌اند.

بررسی گزارش عملکرد این بانک‌ها نشان می‌دهد، طی هفت ماهه نخست امسال بیشترین سود پرداختی را بانک پاسارگاد به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است.

یادآور می‌شود میزان پرداخت سود بالای برخی بانک‌ها به سپرده‌گذاران لزوما به معنای بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها نبوده بلکه هر بانکی که سپرده بیشتری را در اختیار دارد طبیعتا متحمل سود پرداختی بیشتری نیز می‌شود.

بر این اساس بانک پاسارگاد طی هفت ماهه نخست امسال هزینه‌ای قریب به 40 هزار میلیارد تومان را بابت سپرده‌ها صرف کرده است.

آخرین گزارش عملکرد بانک پاسارگاد نشان می‌دهد در پایان مهر ماه امسال این بانک 577 همت سپرده بانکی در اختیار دارد.

بیشترین سود پرداختی بانک پاسارگاد بابت سپرده‌های بلندمدت سه ساله بوده، به طوری که قریب به 22 همت سود به این دسته از سپرده‌های بلندمدت طی هفت ماهه نخست امسال پرداخته کرده است.

بعد از بانک پاسارگاد، بیشترین سود پرداختی مربوط به بانک‌های ملت و تجارت بوده، به طوری که این بانک‌ها طی دوره مورد اشاره به ترتیب 35.3 و 28.8 همت را بابت سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند.

کمترین هزینه سود سپرده‌ها برای بانک‌های کوچک

همچنین کمتری سود پرداختی به سپرده‌ها در مدت هفت ماهه نخست امسال مربوط به بانک خاورمیانه بوده، به این صورت که این بانک تنها 2.6 هزار تومان بابت سپرده‌ها سود پرداخت کرده است.

بعد از بانک خاورمیانه، کمترین سود پرداختی مربوط به بانک دی بوده، به طوری که این بانک نیز معادل سه هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌های در اختیار به مشتریان طی هفت ماهه نخست امسال پرداخت کرده است.

طبق آخرین آمارها تا پایان مهر امسال، بانک دی معادل 44.7 هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار دارد.

بررسی عملکرد 13 بانک مورد اشاره نشان می‌دهد طی نیمه نخست امسال بیش از 430 همت به مانده سپرده‌های این بانک‌ها افزوده شده، این در حالی است که تنها 304 همت به مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های مورد بررسی افزوده شده است.

بررسی تغییرات مانده تسهیلات پرداختی و مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده در بانک‌های مورد اشاره نشان می‌دهد، به طور میانگین مانده تسهیلات این 13 بانک طی نیمه نخست سال جاری (یعنی مقایسه پایان شهریور ماه امسال با اسفند 1401) حدود 11.2 درصد و مانده سپرده‌های آنها به طور میانگین حدود 16.7 درصد افزایش یافته است.

بررسی گزارش عملکرد بانک‌های مورد اشاره نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال بانک پاسارگاد، مقصد اصلی سپرده‌ها بوده است، به طوری که حدود 68 همت به مانده سپرده‌های این بانک افزوده شده و میزان آن در پایان شهریور امسال به 536 همت رسیده است.

بعد از بانک پاسارگاد، بیشترین ورود سپرده طی نیمه ابتدایی امسال مربوط به بانک‌های ملت و تجارت بوده، طی این دوره به مانده سپرده‌های بانک‌های ملت بیش از 55 هزار میلیارد تومان و به تجارت نیز حدود 51 همت افزوده شده است.

اما بررسی میزان رشد مانده سپرده‌ بانک‌ها در 6 ماهه نخست امسال حکایت از پیشروی موسسه اعتباری ملل نسبت به دیگر بانک‌ها دارد؛ این موسسه اعتباری بیشترین رشد را در میان بانک‌ها به ثبت رسانده که حدود 49 درصد است. مانده سپرده‌های موسسه اعتباری ملل در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 56 همت رسیده است. کمترین میزان رشد مانده سپرده‌های بانکی طی نیمه نخست امسال نیز به بانک خاورمیانه با میزان رشد 1.6 درصدی تعلق دارد.

بررسی تغییرات مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در نیمه نخست امسال نشان از میانگین رشد 11.2 درصدی مجموع 13 بانک مورد اشاره دارد.

در همین راستا مقایسه رشد مانده تسهیلات پرداختی به تفکیک بانک‌ها طی نیمه نخست امسال نیز نشان می‌دهد بانک اقتصاد نوین با بیشترین رشد همراه بوده است.

مانده تسهیلات پرداختی بانک اقتصادنوین طی نیمه نخست امسال معادل 23.2 درصد افزایش یافته و در پایان شهریور به 194 همت رسیده است.

پس از بانک اقتصادنوین، بیشترین رشد میزان مانده تسهیلات پرداختی با رشد 19 درصدی به بانک سامان و رشد 18 درصدی به بانک پاسارگاد تعلق دارد.

در حالی که میزان مانده سپرده‌های موسسه اعتباری ملل در نیمه نخست امسال حدود 49 درصد افزایش یافته اما میزان مانده سپرده‌های آن تنها 13 درصد رشد داشته است.

کمترین میزان رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی نیمه نخست امسال نیز به پست بانک ایران تعلق دارد که رشد 1.8 درصدی را به ثبت رسانده است

ت ت
کدخبر: 186883 تاریخ انتشار
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  در رسانه های دیگر بخوانید
  ارسال نظر

  پربیننده‌ترین
  اخبار روز سایر رسانه ها
   دیگر رسانه ها