• آپارتمان‌‌‌های منطقه ۶ در بازار فروش با «قیمت پیشنهادی» بالاتر از فایل‌‌‌های سایر مناطق عرضه شده است؛ علت چیست؟ اینکه در منطقه اداری تهران، واحدهای مسکونی فروشی بعضا با قیمت بالاتر از سطح نرمال…

پربیننده‌ترین