خبر مهم و فوری، مبلغ حقوق شهریورماه بازنشستگان اعلام شد/ جدول واریزی

بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ ۰۱‌‌‌/۰۱‌‌‌/۱۴۰۲، ماهیانه مبلغ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال تعیین می‌شود.

خبر مهم و فوری، مبلغ حقوق شهریورماه بازنشستگان اعلام شد/ جدول واریزی

به گزارش منیبان، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ ۰۱‌‌‌/۰۱‌‌‌/۱۴۰۲، ماهیانه مبلغ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال تعیین می‌شود.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۸۰ مستمری‌ها) طی نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

طبق متن بخشنامه افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری‌ها)، در اجرای مواد (96) و (111) قانون تامین‌‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 29‌‌/12‌‌/1401 شورای‌عالی‌ کار و تصویب‌نامه شماره 25332‌/ت61249ﻫ مورخ 18‌/02‌/1402 ﻫﯿات‌ محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال 1402 به شرح ذیل تعیین گردیده است:

الف) میزان افزایش مستمری‌ (موضوع ماده (96) قانون تامین‌اجتماعی)

از تاریخ 01‌‌‌/01‌‌‌/1402 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌ اجتماعی که تا پایان سال 1401 برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ 41,797,500 ریال) و کمتر از آن، به میزان ‌%27 (بیست و هفت درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان 21% (بیست و یک درصد) به‌علاوه مبلغ ثابت 2,507,880 (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد) ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1401 افزایش می‌یابد.

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال 1402

بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ 01‌‌‌/01‌‌‌/1402، ماهیانه مبلغ 53,082,840 ریال تعیین می‌شود.

2‌‌‌- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه‌های ذیل از شمول بند (1) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان 27% (بیست و هفت درصد) می‌باشد:

1‌‌‌‌‌-2‌‌‌‌‌‌‌‌‌- مشمولین بند‌های (ل) و (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

2‌‌‌‌‌‌‌‌‌-2‌‌‌‌‌‌‌‌‌- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین‌اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند.

3‌‌‌‌‌‌‌‌‌-2‌‌‌‌‌‌‌‌‌- مشمولین بند (ج) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

4‌‌‌‌‌‌‌‌‌-2‌‌‌‌‌‌‌‌‌- مشمولین جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تامین اجتماعی

5‌‌‌‌‌‌‌‌‌-2‌‌‌‌‌‌‌‌‌- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1376)

6‌-2‌‌‌- مستمری‌بگیران ازکارافتاده ‌جزئی

نکته: به منظور تکمیل آیتم متناسب‌سازی 75% اعاده سطح نسبت به زمان برقراری در خصوص مشمولین وفق بخشنامه شماره 1‌/76 مستمری‌ها، آیتم «متناسب‌سازی 25% باقیمانده اعاده سطح نسبت به زمان برقراری» با کد (00042) محاسبه و به همراه مبلغ مستمری سال 1401، مشمول افزایش سال 1402 گردیده است.

اخبار بازنشستگان , افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ,

جهت نگهداری حساب‌های مربوط به آیتم مذکور در سیستم‌های مالی کدهای ذیل تعیین می‌گردد:

ج) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال 1402 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

‌‌‌‌1‌‌‌‌‌- حق سنوات

حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه (اصلی و ارفاقی) آن‌دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (5) با موضوع مزایای جنبی مستمری‌بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره 11580‌‌‌/99‌‌‌/1000 مورخ 06‌‌‌/12‌‌‌/1399 در حال پرداخت می‌باشد، در سال 1402 به میزان 5,000 (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می‌یابد.

‌‌‌‌2‌‌‌‌‌- کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال 1402 به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

کمک‌هزینه ماهانه عائله‌مندی 9,174,720 ریال

کمک‌هزینه ماهانه اولاد 4,225,200 ریال

کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند 9,174,720 ریال

3‌‌‌- کمک‌هزینه مسکن

میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ 2,000,000 ریال در ماه تعیین شده است.

4‌‌‌- کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک‌ به تامین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی

و بازماندگان به مبلغ 2,660,000 ریال در ماه تعیین شده است.

هـ) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

1‌‌‌- کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم‌افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری، نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت مستمری فروردین ماه اقدام نمایند.

2‌‌‌- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده‌های مستمری به سایر شعب می‌بایست پس از حصول اطمینان از صحت آن، از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذی‌ربط در پرونده الکترونیک مستمری‌بگیر بارگذاری گردد.

3‌‌‌- به منظور اطلاع مستمری‌بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

‌- به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه‌التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری‌بگیران در سال‌جاری مشارکت داشته‌اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرایی)، دستور اداری پرداخت حق الزحمه مربوطه متعاقباً صادر خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه، نظارت بر نصب نرم‌افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را بر عهده دارد.

مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه‌ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات مستمری‌ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری‌های رسمی، آمار و فناوری اطلاعات، امور مالی، منابع انسانی و ادارات کل استان‌ها و مسوولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

ت ت
کدخبر: 175202 تاریخ انتشار
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  در رسانه های دیگر بخوانید
  ارسال نظر

  پربیننده‌ترین
  اخبار روز سایر رسانه ها
   دیگر رسانه ها